DIG IT UP 2018-04-30T13:42:45+00:00

Stichting DIG IT UP

Stichting DIG IT UP ontwikkelt culturele programma’s op het gebied van grootstedelijk materieel en immaterieel erfgoed. We doen dat met multimediale projecten, tentoonstellingen in de publieke ruimte, documentaires, essays en lezingen. DIG IT UP initieert eigen projecten en werkt in opdracht van derden. Vanuit cultuurhistorisch besef brengen we scenario’s voor de toekomst. Digitalisering zorgt voor een nieuwe omgang met het erfgoed van steden. Dankzij de opkomst van nieuwe media zijn er meer mogelijkheden om stedelijk cultureel erfgoed op aansprekende wijze zichtbaar te maken. Door bijzonder beeldmateriaal te digitaliseren blijft het beschikbaar voor toekomstige generaties. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor immaterieel erfgoed zoals herinneringen, verhalen en het erfgoed van het culturele leven. DIG IT UP speelt in op deze ontwikkelingen door middel van multimediale projecten, tentoonstellingen in de publieke ruimte, documentaires, essays en lezingen.

Plan 2017

 • Vergroting bereik muziek
 • Vernieuwing in aanpak
 • Talentontwikkeling
 • Internationale profilering

Het bereik van muziek willen wij vergroten door het stimuleren van initiatieven van bewoners en ondernemers in de verschillende wijken en gebieden. Vernieuwing in de aanpak van muziekprojecten brengen we tot stand Presenteren van muziek op het snijvlak van andere kunstvormen en in samenwerking met derden. Talentontwikkeling wordt gestimuleerd door muzikanten uit de wijk te laten begeleiden door ‘muzikale helden’. Wij willen bijdragen aan de internationale profilering van Rotterdam door de stad te presenteren als ‘internationale landingsplaats voor diverse muzikale stromingen.

Muziek maakt de stad levendig, aantrekkelijk en leefbaar

Een stad met deze kenmerken, is een stad waar mensen graag vertoeven. Een stad waarover mensen met liefde verhalen en anderen uitnodigen voor kennismaking met de stad. Om dat te versterken is voldoende aanbod nodig. Een van de manieren is het ontsluiten van het muzikaal erfgoed.

Project ‘Het Geluid van Rotterdam’

Het project Het Geluid van Rotterdam heeft als doel het muzikaal erfgoed van Rotterdam in kaart te brengen te presenteren aan de samenleving. Het muzikaal erfgoed van Rotterdam omvat alle muziek die we willen doorgeven aan volgende generaties. Dit erfgoed bevat alles wat samenhangt met die muziek: overzicht van artiesten, liederen, genres, podia, festivals, bladmuziek, componisten, producers, studio’s, enz. Door het muzikaal erfgoed in kaart brengen blijft het een vast onderdeel van ons leven. Ook biedt het ruimte om een schijnwerper te richten op diegenen die bepalend zijn geweest in de muzikale ontwikkeling. Op deze manier willen wij meer beleving, trots en kennis over Rotterdamse muziek tot stand brengen.

Het team

 • Evan van der Most: artistieke en zakelijke leiding
 • Delano Hankers: projectleiding
 • Arthur Vriens: productieleider
 • Simone da Silva: av-productie
 • Elin Haitsma: beeldbeheer
 • Micheline van Neste: projectleider, historisch onderzoek
 • Dik Vuik: publiciteit, eindredactie tekst
 • Dennis, Rachel  : ontwerp tentoonstelling (& logo)

De DIGITUP galerie is open vanaf dinsdag t/m vrijdag van 13 tot 17 uur.