Plan 2017

Meer beleving, trots en kennis over Rotterdamse muziek

Vergroting bereik muziek
Stimuleren van initiatieven van bewoners en ondernemers in de verschillende wijken en gebieden.

Vernieuwing in aanpak
Presenteren van muziek op het snijvlak van andere kunstvormen en in samenwerking met derden.

Talentontwikkeling 
Muzikanten uit de wijk worden begeleid in talentontwikkeling door 'muzikale helden'.

Internationale profilering 
Rotterdam als 'internationale landingsplaats voor diverse muzikale stromingen.

Muziek maakt de stad levendig, aantrekkelijk en leefbaar

- Cultuurplan gemeente Rotterdam 2017

Een stad met deze kenmerken, is een stad waar mensen graag vertoeven. Een stad waarover mensen met liefde verhalen en anderen uitnodigen voor kennismaking met de stad. Om dat te versterken is voldoende aanbod nodig. Een van de manieren is het ontsluiten van het muzikaal erfgoed.

STAD
NATIONALITEITEN
INWONERS
GEDEELD MUZIKAAL ERFGOED